top of page

La nostra granja és el mitjà que hem triat per viure de la manera que volem: en família, minimitzant la nostra petjada ecològica, en sintonia i com a una part més de la naturalesa.

Totes les instal·lacions estan pensades per ser funcionals i, al mateix temps, per ser desmuntades, traslladades i reutilitzades sense deixar rastre. La nostra formatgeria segueix la mateixa línia: vam transformar un antic camió fruiter en l'obrador mòbil.

El ramat és l'epicentre de totes les nostres activitats. Són ovelles que viuen vida d'ovelles. El seu cicle vital va lligat al cicle natural del pas de les estacions i, en conseqüència, tots els aspectes relacionats amb el seu benestar depenen de l'entorn i de la nostra adequada intervenció com a pastors.

L'estable és un espai de pas ocasional que ens permet gestionar-les: és un refugi quan les tempestes són intenses o quan neva, és recer durant el període de parts, és sala de munyida durant la lactació: mai un limitant de les seves expressions naturals.

bottom of page