La nostra granja és el mitjà que triem per viure de la manera que volem: de forma orgànica, sostenible, de mínim impacte, amb consciència social i en defensa de l'espai natural.

Totes les instal·lacions (estable, cobert per al material i allotjament per als voluntaris) estan pensades per ser funcionals i, al mateix temps, per ser desmuntades, traslladades i reutilitzades sense deixar rastre. El projecte de la nostra formatgeria es manté en la mateixa línia: optem per no construir un edifici nou cimentat, sinó reutilitzar un antic camió fruiter transformant-ne la caixa en un obrador.

El ramat és l'epicentre de totes les nostres activitats. Són ovelles que viuen vida d'ovelles. El seu cicle vital va lligat al cicle natural del pas de les estacions i, en conseqüència, tots els aspectes relacionats amb el seu benestar depenen de l'entorn i de la nostra adequada intervenció com a pastors.

L'estable és un espai de pas ocasional que ens permet gestionar-les: és un refugi quan les tempestes són intenses o quan neva, és recer durant el període de parts, és sala de munyida durant la lactació: mai un limitant de les seves expressions naturals.